Västergård


På Västergård är verksamheten helt anpassad efter varje individ och riktar sig till dig som har ett stort behov av stöd. Vi arbetar enskilt med en tydlig struktur för att du som deltagare ska känna trygghet och helhet.

Vår dagliga verksamhet på Västergård utgår från en enplansvilla i stadsdelen Adolfsberg. Här har alla deltagare var sitt eget rum för att skapa en individuell och trygg miljö. Vi arbetar alltid enskilt där varje deltagare har sin egen stödpersonal. Den dagliga verksamheten kan se helt olika ut för olika individer. Den anpassas alltid efter behov och önskemål.

Minska stress

Vi arbetar med lågaffektivt bemötande för att verka balanserande vid svåra situationer och konflikter. Målet är att minska både stress och problemskapande beteende för dig som deltagare. Vi arbetar också med att skapa en tydlig struktur kring tiden. Då kan vi använda oss av speciella tidshjälpmedel som till exempel en timstock. En timstock visar på ett pedagogiskt sätt hur tiden har en början och ett slut. Med hjälp av olika lampor som slocknar när tiden går så kan du enkelt följa hur lång tid en uppgift ska ta och när den börjar och slutar.

Individuella scheman

På Västergård arbetar vi utifrån en daglig struktur med tydliga scheman. Vi börjar varje morgon med att gå igenom schemat för den kommande dagen. Vissa vill ha detta presenterat med ord, andra med foton och tydliga bilder. Till detta har vi flera olika tekniska hjälpmedel som surfplattor, tavlor och TV-skärmar. På schemat kan det sedan finnas olika aktiviteter som anpassas till dig som deltagare. Det kan till exempel vara att ta promenader, utföra enklare matlagning och bakning, få massage, träna och ha avslappning.

Ett tydligt schema kan ge en känsla av att tiden rör sig framåt och att dagen är meningsfull när vi ser att vi kan utföra olika uppgifter.

På helsingborg.se/omsorg hittar du kontaktuppgifter till oss på Västergård och kan läsa vår leverantörspresentation.