Kubiken


Välkommen till en verksamhet som är individuellt anpassad med klar och tydlig struktur. Här vet du i förväg vad som ska hända under dagen och vi har tydliga arbetsuppgifter och scheman.

På Kubiken är vi en liten grupp av deltagare som arbetar med olika uppgifter utifrån ett dagligt schema. Det kan röra sig om källsortering, lägga pussel och läsa. Vi turas även om att åka iväg med blommor till några av stadens vårdboenden. En gång i månaden kör vi till Helsingborgs dagverksamheter med minneslådor, packade med saker utifrån olika teman.

På helsingborg.se/omsorg hittar du kontaktuppgifter till oss på Kubiken och kan läsa vår leverantörspresentation.