Jack


Jack vänder sig till dig med högfungerande autismspektrumtillstånd, vilket är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser som t.ex. Aspergers syndrom, autistiskt syndrom, atypisk autism och desintegrativ störning. Vår personal har även lång erfarenhet av andra neuropsykiatriska funktionshinder som t.ex. ADHD, ADD eller tvångsproblematik som OCD.

På Jack hjälper vi dig till en ökad diagnosförståelse och tillsammans arbetar vi för att utveckla strategier som kan underlätta din tillvaro. Detta kan ske genom olika samarbetsövningar eller i enskilda samtal. Vår personal är utbildade i MI, vilket är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser.

Hjälp ut i arbetslivet eller till fortsatta studier

Ytterst arbetar vi för att hjälpa dig ut i arbetslivet eller till fortsatta studier. På Jack har du därför personalstöd i allt yrkes- eller studieförberedande arbete. Vi vill hjälpa dig att få en glädjefylld och meningsfull vardag och erbjuder en rad olika aktiviteter.

Kreativt skapande med musik, film och bild

För den som är musikintresserad finns det till exempel möjlighet att skapa egna låtar i musikprogram som Garageband eller Cubase. Vi har även en multimediadator för kreativt bild- och filmskapande. Naturligtvis förekommer även mer traditionellt skapande som målning, teckning eller sömnad.

Individuellt schema

Du är välkommen till Jack för att träffa andra och tillsammans skapar vi ett individuellt schema som bygger på dina egna intressen, behov och förutsättningar.

På helsingborg.se/omsorg hittar du kontaktuppgifter till oss på Jack och kan läsa vår leverantörspresentation.