DjuramossaDjuramossa är en daglig verksamhet ligger utanför vackra Domsten med dess natursköna omgivningar runt husknuten. Temat för verksamheten är att följa våra årstider och dess högtider. Vi arbeta säsongsbetonat utifrån hållbarhet och närproduktion med återvinning som återkommande inslag i arbetet. Vid varje säsong anordnas marknader där våra deltagares arbete under säsongen står i fokus. 

Vi erbjuder meningsfull sysselsättning i lantlig miljö där djur och natur får vara verktyg och hjälp till personlig utveckling och välmående för den enskilde. Verksamheten kombineras med anpassade sysslor efter varje individs individuella behov. På verksamheten kan man arbeta i någon av våra tre arbetsgrupper med olika inriktningar. 

Utegruppen

Arbetar med odling, trädgårdsskötsel. Gruppen utgår från att arbeta ute i ur och skur där årstiderna sätter ramen för arbetsuppgifterna som blir skiftande men alltid utifrån individuella förutsättningar.  

Servicegruppen

Arbetar med konferensservice i form av att ta hand om bokningar, förbereda och tillhandahålla enklare mat och fika till konferensgäster. Gruppen ansvarar även för vår odling där vi arbetar med att plantera och sköta olika sorters växter. Det vi odlar används till mat och bakning till konferens men även till försäljning vid våra återkommande marknader.  

Tillverkningsgruppen

Arbetar med återbruk och enklare snickeri i form av restaurering av möbler och dylikt som sedan säljs på bl.a. våra marknader. Vi arbetar även med enklare tillverkning av exempelvis ljus, planteringslådor och hantverk efter behov och intresse.  

Lantlig miljö

Landsbygdens miljö rymmer mycket som får de flesta av oss att må bra – närheten till natur och en stor variation vad gäller olika slags aktiviteter och arbetsuppgifter som följer årstidernas växlingar.  Forskningen visar att närhet och vistelse i natur har betydelse för stressnivåer, förmåga till koncentration och återhämtning efter belastning.

Det unika och speciella med denna verksamhet är att den kombinerar fysisk aktivitet, kognitiva utmaningar, social interaktion, känslan av sammanhang samt möjlighet till vistelse i natur.