Navigator


Till Navigator kommer du som önskar praktik på den ordinarie arbetsmarknaden. Här hjälps vi åt att ta reda på vad som passar just för dig, och matchar dig med rätt yrke utifrån dina önskemål.

På Navigator har vi som mål att hitta ett arbete där du trivs och vi tar tillsammans fram din yrkesprofil. Vi utgår från vad du vill och dina intressen. Vi tydliggör dina styrkor och förmågor och tar reda på vad som krävs på det arbete som du är intresserad av.

Vi har också regelbundna träffar i våra lokaler på Navigator, där vi bland annat har diskussioner om sådant som är viktigt på en arbetsplats och vad som förväntas av dig i arbetslivet.

Vår målsättning är att hitta en arbetsplats till dig så fort som möjligt, men om du behöver längre tid för att förbereda dig, kan du vara på Navigator i upp till tre månader innan du går ut i praktik. Om du under tiden du är på Navigator kommer fram till att du hellre vill vara på en daglig verksamhet eller studera (till exempel på Lärvux) kan vi följa med dig dit på studiebesök.

När du fått din yrkesprofil på Navigator och det är dags för dig att gå ut i praktik, hjälper din arbetsanpassare dig att hitta rätt praktikplats. Arbetsanpassaren finns sedan med som stöd tills du känner dig trygg i din nya arbetsmiljö. Efter det träffar du din arbetsanpassare när det finns behov.

Vi kan också erbjuda dig arbetsinriktad grupp-praktik. Det innebär att flera deltagare har praktik på samma företag, och personal från Navigator finns med på arbetsplatsen.

När du har praktik via Navigator VMA (vägen mot arbete) har du möjlighet att få dina kunskaper validerade. Det innebär att du får skriftliga intyg på sådant du lärt dig på praktiken. Metoden vi använder heter OCN (Open College Network), läs mer om metoden här.

Om företaget du har praktik på efter en tid har möjlighet att anställa dig, har vi ett väl fungerande samarbete med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, vilket förenklar din övergång till anställning.

På helsingborg.se/omsorg hittar du kontaktuppgifter till oss på Navigator och kan läsa vår leverantörspresentation.