Navigator


Navigator är en daglig verksamhet för dig som vill ha en praktikplats på ett företag. Här hjälps vi åt att ta reda på vad som passar just för dig och väljer rätt yrke utifrån dina önskemål. Har du kunskaper om programmering kan du välja att delta i Code_X som är en del av Navigator.

På Navigator inleder vi med att tillsammans med dig gå igenom en förberedande verksamhet. Under denna period hjälps vi åt att ta reda på som passar just för dig utifrån dina önskemål och intressen. När vi vet dina mål och möjligheter försöker vi hitta rätt praktikplats för dig. Innan du får en praktikplats förbereder vi dig på sådant som är viktigt på en arbetsplats. Vi gör studiebesök på företag och pratar om vad som förväntas av dig i arbetslivet.

Företagsgrupp och enskild praktik

När du efter den förberedande verksamheten ska ut på praktik finns det två möjligheter. Den ena är en företagsgrupp där du tillsammans med flera deltagare och personal från Navigator har företagsgrupp på ett företag. Den andra möjligheten är en enskild praktik. Då praktiserar du på egen hand, men har alltid din arbetsanpassare tillgänglig på telefon och mejl och genom besök som ni kommer överens om.

Code_X – en del av Navigator

På Navigator har vi också en verksamhet som heter Code_X. Den riktar sig till dig som kan programmera och vill komma ut på praktik. Innan du kan börja på Code_X går du igenom ett test där vi tar reda på om du har de kunskaper som krävs. Har du det lyssnar vi på dina önskemål. När vi sedan känner dig och vet dina förutsättningar kan vi matcha dig mot ett företag som är i behov av det eller de programmeringsspråk som du behärskar. Du kan då börja på en enskild praktikplats där personal från Navigator finns tillgängliga på telefon, mejl och kommer ut och besöker dig enligt överenskommelse under hela praktiktiden.

Samarbete vid eventuell anställning

Om företaget som du har enskild praktik på efter en tid har möjlighet att anställa dig och det är ditt mål, har vi ett väl fungerande samarbete med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Detta för att göra din övergång till anställning så enkel som möjligt.

På helsingborg.se/omsorg hittar du kontaktuppgifter till oss på Navigator och kan läsa vår leverantörspresentation.